Product Description

4 veiligheidsinputs, 4 controllerinputs

4 veiligheidsoutputs, 2 testoutputs

tijdvertraging 0 s … 5 s

Nieuw, maar open verpakking